Wappiemap verbindt de vrije volks media

We gaan een leenmap aanbieden waarin je alles kunt vinden over wat je in de mainstream media niet terug vindt.

De ruil/huur map van de toekomst

Samenwerking tussen gedrukte vrije media, participerende abonnees en abonnees die deze map willen huren.

Zo werken we samen naar een wereld geregeerd door mensen, die zelf in hun behoeften voorzien. En iedereen binnen de bezorgketen belang heeft bij het verspeiden van het woord en de bijbehorende media.

Alle vrije media

Dus ook uit Duitsland, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje en niet te vergeten de VS.

Multi Media

In de wappiemap voegen we de wappiekrant. Een krant van en voor de aangesloten abonnees. Media die ons toegestuurd wordt via redactie@wappiekrant.nl en in het belang is van de abonnee.

Flyers, Posters en Stickers

We voegen flyers, posters en stickers toe aan de wappiemap die je mag houden, maar ook in de map kunt laten zitten.

De leenmap van de Toekomst

Sociaal verantwoord verantwoordverantwoord

Vrijheid is de verbintenissen bezitten die het beste uit je weten te halen

Gebruiker zijn op de website

Je kunt je gratis inschrijven op de website, waarmee je altijd geinformeerd bent over de innitiatieven die wappiemap neemt. Je kunt in contact treden met abonnees die de map bezitten en verhuren, of gebruikt verkopen. Tevens is er de mogelijkheid om de goedkoopste verhuurder te vinden. Huurovereenkomsten met elkaar kunt vergelijken.

Abonnee zijn van de Wappiemap

Je ontvangt elke 14 dagen de wappiemap, met daarin kranten en tijdschriften van de vrije volksmedia. Tevens ontvang je flyers, posters en stickers die je in de map kunt toevoegen. We leveren daarvoor bij elke wappiemap 5 keer dit pooster pakket en kan je de map vaker dan 5 keer verhuren, is het altijd mogelijk deze pakketten in de toekomst bij te bestellen. Je krijgt toegang tot de ledensectie op de website, waarop je alle digitale versies inclusief bronnen kunt nalezen. Tevens krijg je alle rechten die een gratis abonnee op de website ook heeft. Reacties op jouw Berichten kan je zelf verwijderen.

Participeren als wappiemap distributeur

Als abonnee van de wappiemap voorzien we jou van een eigen online distributiepunt, die je de faciliteiten bied jouw wappiemap te verhuren aan abonnees van de website. Je bent vindbaar voor abonnees die op zoek zijn naar een huur mogelijkheid. Daarin bepaal jij als abonnee de verhuur prijzen binnen de huurovereenkomst die jij rechtstreeks (met ondersteuning vanuit het platform wappiemap.nl), aangaat met abonnees van wappiemap.nl

Verhuren en huren van de wappiemap binnen je eigen netwerk van geintereseerde huurders.

Elke 2 weken leveren we de wappiemap uit naar de abonnees. Wil je als abonnee binnen je verzorgingsgebied of binnen je eigen netwerk deze als een ruilmap kunnen verhuren, helpt wappiemap je mee in het formuleren van de wappiemap huurovereenkomst. Deze overeenkosten zijn vervolgens vergelijkbaar en vindbaar via de website en na inschrijving van de huurder bij de desbetreffende groep, ook overeen te komen.

de 2de hands wappiemap verkopen aan participerende abonnees van de wappiemap.

Ook als je de wappiemap zelf gelezen hebt, en de eigenaar bent van de wappiemap en dus abonnee, kan je bij wappiemap.nl toekomstig de wappiemap doorverkopen. We bieden daarvoor een online winkel aan binnen de dan eigen groep waarin je deze map dan kunt aanbieden.

De 2de hand wappiemap kopen.

Het uitgangspunt is dat goede journalistiek geld kost. Hoe groter de bijdrage, hoe hoger de kwaliteit van het nieuws. Wappiemap is dus geen manier om goedkoper de vrije media te ontvangen. Maar een manier om meer abonnees te creeeren en voor iedereen toegankelijk, dus ook door participatie te doen lonen. Abonnees daardoor duurzaam verzekerd zijn van eerlijke en vrije media.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.